Turystyka medyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwojowe

Trudno mówić o jednej tylko korzyści, jaką może pociągać za sobą rozwój turystyki medycznej, z naszego punktu...

Charakterystyka turystyki medycznej

Turystyka medyczna doczekała się już wielu definicji, najbardziej ogólnie można jednak określić ją mianem podróży poza granice kraju...

Wędrówki po zdrowie

W poprzednim roku w Polsce pojawiło się nawet około 400 tysięcy osób z innych krajów, które chciały korzystać tutaj z turystyki...

Czym jest turystyka medyczna?

Turystyka medyczna to zjawisko, które w ostatnich latach staje się bardzo popularne w naszym kraju. Polega ono po prostu na wyjazdach z pozoru...